Astrid Lindgren

Astrid - Barn skapar mirakel

"Jag vill skriva för en läsekrets som kan skapa mirakel. Barn skapar mirakel när de läser."
239,00 kr exkl moms

Astrid - Då är jag nöjd

"Har jag kunnat förgylla en enda dyster barndom, då är jag nöjd."
239,00 kr exkl moms

Astrid - Ge barnen kärlek

"Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv."
239,00 kr exkl moms

Astrid - Give the children love

"Give the children love, more love and still more love - and the common sense will come by itself."
239,00 kr exkl moms

Astrid - then I´m satisfied

"If I have managed to brighten up even one gloomy childhood - then I´m satisfied"
239,00 kr exkl moms

Astrid Klättrar i träd

"Det står väl inte i Mose lag att gamla kärringar inte får klättra i träd!"
239,00 kr exkl moms